Data publikacji : 2019-03-30

Przyjazny dla środowiska sposób stymulacji właściwości ochronnych gleby

Yelizaveta ChernyshAbstrakt

Rozwój gospodarki glebowej na poziomie lokalnym i regionalnym napotyka wyzwania związane ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia gleby w systemach zurbanizowanych. Tak więc intensywne użytkowanie gleby na Ukrainie w ostatnich latach spowodowało znaczną utratę próchnicy, czemu towarzyszą negatywne zmiany właściwości agrofizycznych, fizykochemicznych i biologicznych gleby. Celem badań było modelowanie procesu pobudzania naturalnych właściwości ochronnych kompleksu glebowego z uwagi na wpływ biokompozytu na osady ściekowe i fosfogips w warunkach siarczanowania. Przeprowadzono ekstrakcję frakcji chemicznych zanieczyszczonej gleby przed i po obróbce. Zastosowano dyfraktometrię rentgenowską i analizę mikroskopową do tworzenia obrazów powierzchniowych obrabianej gleby. Opracowano mapę składu mineralnego próbek gleby po przetworzeniu przez biokompozyt oparty na osadzie ściekowym i fosfogipsu. Opracowano model technologiczny procesu remediacji gleb, który obejmuje dwa etapy: uprawę aerobową z użyciem biokompozytu; etap fitoremediacji w celu dodatkowego leczenia. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Gleboznawstwo, Skażenie gleb, Metale ciężkieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Chernysh, Y. (2019). Przyjazny dla środowiska sposób stymulacji właściwości ochronnych gleby. Studia Periegetica, 25(1), 95–107. https://doi.org/10.26349/st.per.0025.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP