Data publikacji : 2018-12-30

Rosyjski Obwód Kaliningradzki jako przyszły obszar rozwoju turystyki zdrowotnej w regionie Morza Bałtyckiego

Iryna Fedina-ZhurbinaAbstrakt

Artykuł dotyczy perspektyw rozwoju turystyki medycznej i zdrowotnej w regionie Kaliningradu. Głównym celem badań jest potencjał regionu kaliningradzkiego w rozwoju turystyki zdrowotnej i określenie miejsca turystyki zdrowotnej tego regionu w obszarze Morza Bałtyckiego. W ramach badań dokonano przeglądu literatury i przeanalizowano doświadczenia rosyjskich i zagranicznych badaczy. Do zilustrowania wyników wykorzystano metodę kartograficzną, a wyniki analizy przedstawiono w postaci wykresów i tabel. W artykule rozważono naturalne i geograficzne przesłanki rozwoju turystyki zdrowotnej w regionie bałtyckim, przeanalizowano bazę sanatoryjno-uzdrowiskową w Obwodzie Kaliningradzkim i przedstawiono dynamikę frekwencji w ośrodkach sanatoryjno-uzdrowiskowych w regionie od 2012 do 2016 r. Pokazano potencjał każdej gminy w rozwoju turystyki medycznej i sanatoryjno-uzdrowiskowej. Ustalono, że Obwód Kaliningradzki ma znaczny potencjał dla rozwoju turystyki terapeutycznej, zdrowotnej i medycznej w regionie bałtyckim: rozwinięta sieć sanatoryjno-uzdrowiskowa, zasoby naturalne (woda mineralna, błoto lecznicze itp.), korzystne położenie geograficzne, przystępne ceny leczenia uzdrowiskowego). Konieczne jest jednak rozszerzenie zakresu usług sanatoryjno-uzdrowiskowych, aby móc konkurować z podobnymi instytucjami w krajach bałtyckich i sąsiedniej Polsce oraz poprawa infrastruktury medycznej i usług medycznych w regionie w celu rozszerzenia ich zakresu. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Turystyka zdrowotna, Rozwój regionalny, Rozwój społeczno-gospodarczySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Fedina-Zhurbina, I. (2018). Rosyjski Obwód Kaliningradzki jako przyszły obszar rozwoju turystyki zdrowotnej w regionie Morza Bałtyckiego. Studia Periegetica, 24(4), 25–36. https://doi.org/10.26349/st.per.0024.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP