Data publikacji : 2018-12-30

Zrównoważony rozwój aglomeracji miejskiej poprzez stworzenie sieci miejskiej obszarów chronionych. Studium przypadku miejskiego ekosystemu Kijowa

Margaryta RadomskaLarysa CherniakInnokentii HorobtsovOleksandra KolotyloAbstrakt

Potrzeba poprawy jakości środowiska na terytorium miast wynika z jego wpływu na zdrowie ludzi. Jednak ludzie nie są jedynymi mieszkańcami ekosystemów miejskich, zamieszkują je także inne organizmy, wykorzystując miasto jako swoje siedlisko. Rozwój miast jest współcześnie stałym trendem i wchodzi w konflikt z dziką przyrodą i jakością środowiska. Zrównoważony rozwój miast jest niemożliwy bez ochrony środowiska, postępu gospodarczego i korzyści dla społeczności lokalnych, dlatego tworzenie obszarów chronionych w Kijowie może stanowić narzędzie wspierania różnorodności biologicznej i stabilizacji ekosystemów miejskich. W artykule przedstawiono najważniejsze wymagania dotyczące obiektów, które mają zostać włączone do systemu obszarów chronionych. Pierwsze dwa dotyczą małych jezior, które mogą służyć ochronie środowiska, rekreacji i przyrodzie. Korzyści wynikające z utworzenia miejskiej sieci obszarów chronionych zostały określone dla ekosystemu miejskiego oraz społeczno-gospodarczej sytuacji miasta. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Miasto, Rozwój miasta, Rozwój zrównoważony, Ekosystem, Obszary chronioneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Radomska, M., Cherniak, L., Horobtsov, I., & Kolotylo, O. (2018). Zrównoważony rozwój aglomeracji miejskiej poprzez stworzenie sieci miejskiej obszarów chronionych. Studium przypadku miejskiego ekosystemu Kijowa. Studia Periegetica, 24(4), 59–75. https://doi.org/10.26349/st.per.0024.04

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP