Data publikacji : 2018-12-30

Główne kierunki jednodniowych wyjazdów wypoczynkowych mieszkańców w obszarze metropolii Poznań

Maria ZamelskaBeata KaczorAbstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja głównych obszarów i form jednodniowej aktywności wypoczynkowej mieszkańców na terenie metropolii Poznań. Przyjęto hipotezy, iż dominującym obszarem aktywności turystyczno-wypoczynkowej badanych mieszkańców jest Dolina Warty i jej główne dopływy, a najczęstsza forma aktywności to turystyka kwalifikowana, turystyka przyrodnicza, rekreacja ruchowa, relaks i wypoczynek. Do weryfikacji hipotez wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem wywiadu z kwestionariuszem. Badania przeprowadzono w latach 2015 i 2016, na próbie ok. 1600 mieszkańców metropolii. Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy preferencji w zakresie użytkowania przestrzeni turystyczno-wypoczynkowej Metropolii Poznań. Praktyczną implikacją artykułu jest wskazanie poziomu aktywności w konkretnych strefach turystyczno-wypoczynkowych obszaru badań, celem ich klasyfikacji. Wyniki potwierdziły obie przyjęte tezy. Głównymi kierunkami jednodniowych wyjazdów wypoczynkowych mieszkańców okazały się obszary Doliny Warty oraz Dolin Rzek Głównej i Cybiny (szczególnie okolice Jeziora Maltańskiego). Natomiast preferowane turystyczne formy rekreacji to turystyka kwalifikowana, przyrodnicza, relaks, wypoczynek i rekreacja ruchowa. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Obszar metropolitalny, Turystyka, Rekreacyjne walory środowiska, Organizacja wypoczynkuSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Zamelska, M., & Kaczor, B. (2018). Główne kierunki jednodniowych wyjazdów wypoczynkowych mieszkańców w obszarze metropolii Poznań. Studia Periegetica, 24(4), 77–91. https://doi.org/10.26349/st.per.0024.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP