Kontakt

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl, www.wydawnictwo.wsb.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Wiesława Caputa, prof. WSB w Poznaniu

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP