okladka
Aktualny numer

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” są interdyscyplinarnym czasopismem naukowym o profilu ekonomicznym. Szeroki zakres tematyczny publikacji determinuje przenikanie się ekonomii, polityki i prawa w wyznaczaniu specyfiki współczesnych procesów gospodarczych. Każdy numer czasopisma poświęcony jest odrębnej tematyce badawczej i koncentruje się na aktualnych problemach makro- i mikroekonomicznych, analizowanych zarówno z punktu widzenia teorii ekonomii, jak i ekonomii stosowanej. Misją czasopisma jest wspieranie rozwoju ekonomii przez prezentację najnowszej teorii i badań empirycznych, upowszechnianie wiedzy ekonomicznej oraz stworzenie forum dla debaty naukowców i praktyków życia gospodarczego. (więcej)

Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa
ISSN:
2719-6798
eISSN:
2719-6798
DOI:
10.5604/01.3001
  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • ERIH Plus
  • PBN
Dyscypliny:
  • ekonomia i finanse
MEiN 40 (2021)
Index Copernicus 100 (2021)
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP