Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny „Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”

Wiesława Caputa (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska)
e-mail: caputa.w@wp.pl

Rada Naukowa

Przemysław Deszczyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
Marek Dylewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska)
Beata Filipiak (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Tadeusz Leczykiewicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska)
Jan Szambelańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska)
Emilia Zimková (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Peter Krištofik (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
Sergiy Gerasymenko Sergiy Gerasymenko (Narodowa Akademia Zarządzania w Kijowie, Ukraina)
Bernt Mayer (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Niemcy)
Franz Seitz (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Niemcy)
J. Michael (Mike) Geringer (Uniwersytet w Ohio, USA)

Dyrektor Wydawnictwa WSB w Poznaniu
Grażyna Krasowska-Walczak
e-mail: grazyna.krasowska-walczak@wsb.poznan.pl
tel. +48 61 655 33 98

Redakcja techniczna
Elżbieta Turzyńska
e-mail: elzbieta.turzynska@wsb.poznan.pl
tel. +48 61 655 32 48

 

Zadania członków Rady Naukowej

  • Wspieranie redakcji czasopisma przez dzielenie się najlepszymi praktykami i doradztwo w procesie edytorskim.
  • Występowanie w charakterze ambasadorów pisma.
  • Sugerowanie redakcji nowych tematów numerów specjalnych „Zeszytów Naukowych WSB w Poznaniu” i doradzanie w zakresie polityki wydawniczej czasopisma.
  • Dostarczanie treści poprzez pisanie artykułów i edytoriali (artykułów wstępnych).
  • Pozyskiwanie potencjalnych autorów dla „Zeszytów Naukowych WSB w Poznaniu”.
  • Pomoc w pozyskaniu recenzentów, wydawanie opinii na temat artykułów oraz wykonywanie superrecenzji w przypadku sprzecznych recenzji.
  • Wskazywanie konferencji, w których mogliby uczestniczyć redaktorzy „Zeszytów Naukowych WSB w Poznaniu”.
  • Rekomendowanie czasopisma autorom i czytelnikom oraz zachęcanie swoich współpracowników do przesyłania artykułów do publikacji w „Zeszytów Naukowych WSB w Poznaniu”.

Wszyscy członkowie Rady Naukowej złożyli wydawcy oświadczenie o współpracy z czasopismem i afiliacji wraz z odpowiednim krajem lub regionem geograficznym. Wydawca zachowuje neutralność wobec wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP