Data publikacji : 2019-12-30

Wpływ zmian w otoczeniu na model biznesu przedsiębiorstw komunalnych

Tadeusz Jakub ChruścielRafał TyszkiewiczMonika TyszkiewiczAbstrakt

Rozwój miast w dużej mierze zależy od skuteczności oferty usługowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, które realizują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego. Bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga od przedsiębiorstw gospodarki komunalnej opracowania modelu biznesowego, który na dłuższą metę uwzględnia burzliwe zmiany zachodzące w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Przedsiębiorstwo komunalne, Otoczenie przedsiębiorstwa, Modele biznesowe, Usługi komunalne, Gospodarka komunalnaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Chruściel, T. J., Tyszkiewicz, R., & Tyszkiewicz, M. (2019). Wpływ zmian w otoczeniu na model biznesu przedsiębiorstw komunalnych. Zeszyty Naukowe WSB W Poznaniu, 87(4), 29–39. https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0087.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP