Data publikacji : 2017-06-30

Uczenie się zbiorowe drogą do zrównoważonego rozwoju

Anette OxenswärdhAbstrakt

Celem artykułu jest omówienie uczenia się zbiorowego jako narzędzia służącego lepszemu zrozumieniu pojęcia zrównoważonego rozwoju. Autorka opisuje, w jaki sposób ta forma uczenia się może być wykorzystana przez organizacje w branży turystycznej. Rozważania oparte są na przeglądzie literatury. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że wprowadzenie skutecznych procesów uczenia się w kontekście organizacyjnym pozwala zapoczątkować nowy sposób myślenia, który może prowadzić do zmian na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Artykuł jest przyczynkiem do szerszego zagadnienia uczenia się organizacyjnego.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Turystyka, Rozwój zrównoważony, Uczenie się, Zachowania organizacyjneSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Oxenswärdh, A. (2017). Uczenie się zbiorowe drogą do zrównoważonego rozwoju. Studia Periegetica, 18(2), 25–38. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/121

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP