Data publikacji : 2022-03-30

Wpływ kryzysu wywołanego przez COVID-19 na „ekosystem” piłkarski w Europie

Jan ChłapowskiAdam KantanistaAbstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie związku pandemii COVID-19 z „ekosystemem” piłkarskim, rozumianym jako zbiór klubów, rozgrywek, zawodników, kibiców, nadawców, sponsorów i organizacji zwierzchnich. Dokonano w nim analizy podejmowanych działań mających na celu neutralizację efektów wywołanych przez kryzys COVID-19 i pokazano problemy „ekosystemu” piłkarskiego, które ujawniły się w większym zakresie poprzez sytuację pandemiczną. W badaniach zastosowano metodę analizy źródeł wtórnych składających się zarówno z publikacji naukowych, jak i raportów komercyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne straty wywołane przez pandemię w sferze ekonomicznej i społecznej działalności całego „ekosystemu” piłkarskiego. Nałożenie się procesów wynikających z zarządzania kryzysowego w czasie pandemii we wszystkich elementach „ekosystemu” piłkarskiego prowadziło do większego rozwarstwienia finansowego pomiędzy klubami i ligami.

Słowa kluczowe:

zarządzanie w sporcie, COVID-19, wpływ, kryzys, ekosystem piłkarskiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Chłapowski, J., & Kantanista, A. (2022). Wpływ kryzysu wywołanego przez COVID-19 na „ekosystem” piłkarski w Europie. Studia Periegetica, 37(1), 43–62. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8463

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP