Data publikacji : 2023-05-09

Wyzwania związane z planowaniem i tworzeniem miejskiego projektu ekoturystycznego w RPA

Calum BurtonJayne Rogerson

https://orcid.org/0000-0003-3494-1311

Abstrakt

Ekoturystyka stanowi główną siłą napędową turystyki na peryferyjnych obszarach wiejskich w kilku krajach afrykańskich, w tym w RPA. Celem tego artykułu jest opisanie wyzwań związanych z planowaniem i realizacją miejskiego projektu ekoturystycznego w RPA, a mianowicie rezerwatu dzikich zwierząt Dinokeng, który znajduje się na granicy jednego z głównych obszarów metropolitalnych RPA i w gospodarczym sercu kraju. Celem projektu było stworzenie nowego produktu niszowego w ramach turystyki miejskiej. Korzystając ze źródeł literaturowych i informacji zebranych podczas 27 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów, autorzy analizują kluczowe kroki procesu planowania tego innowacyjnego produktu turystyki miejskiej. Badanie stanowi wkład do rozwijającej się literatury poświęconej turystyce południowoafrykańskiej oraz do międzynarodowej literatury dotyczącej roli produktów niszowych w rozwoju turystyki miejskiej na globalnym Południu.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Zasady cytowania

Burton, C., & Rogerson, J. (2023). Wyzwania związane z planowaniem i tworzeniem miejskiego projektu ekoturystycznego w RPA. Studia Periegetica, 41(1), 45–64. https://doi.org/10.58683/sp.367

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP