Data publikacji : 2019-12-30

Model biznesu dla turystyki kwalifikowanej a bariery aktywności fizycznej

Mateusz ZiembaKrystyna Górna-ŁukasikAbstrakt

Artykuł ma charakter badawczy. We wprowadzeniu poruszono problematykę turystyki kwalifikowanej oraz barier podejmowania aktywności fizycznej. Całość umiejscowiono w kontekście modeli biznesu. Badaniami objęto 589 studentów śląskich uczelni (337 kobiet, 252 mężczyzn). Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, a narzędziem kwestionariusz ankiety. Do analizy statystycznej zastosowano podstawowe metody opisu statystycznego oraz testy nieparametryczne: test U Manna-Whitneya, test Chi-kwadrat oraz wskaźniki effect-size: współczynnik korelacji dwuseryjnej Glassa (rg) oraz V-Cramera (V). Celem badań było określenie barier aktywności fizycznej z uwzględnieniem płci badanych. Analiza wyników pozwala na stworzenie rekomendacji dla modeli biznesu w kontekście barier podejmowania aktywności fizycznej i wdrożenie ich do praktyki.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Aktywność fizyczna, Aktywność turystyczna, Turystyka, Rekreacja, Modele biznesoweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Ziemba, M., & Górna-Łukasik, K. (2019). Model biznesu dla turystyki kwalifikowanej a bariery aktywności fizycznej. Zeszyty Naukowe WSB W Poznaniu, 87(4), 57–72. https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0087.04

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP