Data publikacji : 2019-12-30

Znaczenie przedsiębiorczości kobiet w rozwoju obszarów wiejskich

Joseph OhimorAbstrakt

W artykule przedstawiono obszar wiejski w Polsce jako znaczący podmiot społeczno- kulturowy i gospodarczy, którego główne źródło utrzymania, tj. rolnictwo, podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom. Omówiono aktywność gospodarczą ludności wiejskiej, w tym kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich. Aktywizacja populacji kobiet poprzez rozwój przedsiębiorczości tej grupy została przedstawiona jako potencjalny czynnik stymulujący rozwój gospodarczy obszarów wiejskich. Badanie opiera się na analizie danych wtórnych pochodzących z rejestrów statystycznych (GUS, CSO), rządowych publikacji ministerialnych oraz wyników badań empirycznych. Artykuł wpisuje się w nurt badań w zakresie przedsiębiorczości kobiet i rozwoju obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Rozwój obszarów wiejskich, Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w biznesie, Aktywność zawodowa ludności, PrzedsiębiorczośćSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Ohimor, J. (2019). Znaczenie przedsiębiorczości kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe WSB W Poznaniu, 87(4), 103–112. https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0087.08

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP