Aktualny numer

„Studia Periegetica” jest multidyscyplinarnym i międzynarodowym czasopismem naukowym publikującym artykuły z zachowaniem wysokich standardów etyki wydawniczej, recenzowanym anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów (dobieranych przez redaktora ze względu na posiadaną wiedzę) i publikowanym w otwartym dostępnie online.

„Studia Periegetica” publikuje prace empiryczne i teoretyczne stanowiące istotny wkład w rozwój wiedzy teoretycznej i metodologicznej o turystyce, rekreacji i zrównoważonym rozwoju. (więcej)

Wydawca
WSB Merito University in Poznan
ISSN:
1897-9262
eISSN:
2658-1736
DOI:
10.58683
Licencja CC

 • Biblioteka Nauki
 • Index Copernicus
 • BazEkon
 • PBN
 • BILGINDEX
 • Google Scholar
 • DOAJ
 • ERIH Plus
 • Crossref
 • EBSCO
 • CEON
 • Sherpa Romeo
Dyscypliny:
 • architektura i urbanistyka
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • nauki o kulturze fizycznej
MEiN 40 (2021)
Index Copernicus 100

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania artykułów: Studia Periegetica 4 (44) 2023: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach

2023-06-21

Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego „Studia Periegetica” nr 4 (44) 2023 pod tytułem: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach.

Termin nadsyłania artykułów: 30 października 2023 roku. Publikacja numeru: 1 stycznia 2024 roku.

Tematyka numeru obejmuje współczesne korzyści i problemy wynikające z kreowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej w ośrodkach miejskich. Ma on stanowić platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań naukowców i instytucji branżowych, prowadzonych w różnych aglomeracjach i metropoliach w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania artykułów: 2 (42) 2023: Turystyka w parkach narodowy/obszarach chronionych (PAs) w post-Covid-19 perspektywie

2023-01-04

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego numeru „Studia Periegetica”: Turystyka w parkach narodowy/obszarach chronionych (PAs) w post-Covid-19 perspektywie

Termin nadsyłania artykułów: 30 czerwca 2023 roku. Publikacja numeru: lipiec 2023 r.

Czytaj więcej

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP