„Studia Periegetica” jest multidyscyplinarnym i międzynarodowym czasopismem naukowym publikującym artykuły z zachowaniem wysokich standardów etyki wydawniczej, recenzowanym anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów (dobieranych przez redaktora ze względu na posiadaną wiedzę) i publikowanym w otwartym dostępnie online.

„Studia Periegetica” publikuje prace empiryczne i teoretyczne stanowiące istotny wkład w rozwój wiedzy teoretycznej i metodologicznej o turystyce, rekreacji i zrównoważonym rozwoju. (więcej)

Wydawca
WSB Merito University in Poznan
ISSN:
1897-9262
eISSN:
2658-1736
DOI:
10.58683
Licencja CC

 • Biblioteka Nauki
 • Index Copernicus
 • BazEkon
 • PBN
 • BILGINDEX
 • Google Scholar
 • DOAJ
 • ERIH Plus
 • Crossref
 • EBSCO
 • CEON
 • Sherpa Romeo
Dyscypliny:
 • architektura i urbanistyka
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • nauki o Ziemi i środowisku
 • nauki o kulturze fizycznej
MEiN 40 (2021)
Index Copernicus 100

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania artykułów od numeru specjalnego - Współczesne wyzwania i przemiany w turystyce i rekreacji

2024-05-01

Wraz z ewolucją krajobrazu współczesnych podróży i wypoczynku, nadchodzący numer specjalny Studia Periegetica ma na celu zgłębienie wieloaspektowych wyzwań i przemian, które definiują współczesną turystykę i rekreację. Zapraszamy do publikacji wyników oryginalnych badań, przeglądów literatury i artykułów teoretycznych, które będą dotyczyć złożonych zależności między rozwojem turystyki a jej szeroko zakrojonymi relacjami ze społeczeństwem, technologią i środowiskiem. Celem tego numeru Studia Periegetica jest zidentyfikowanie innowacyjnych perspektyw i obecnych trendów wpływających na kształt turystyki i rekreacji.

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania artykułów: Studia Periegetica 1(45) 2024: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach

2023-06-21

Zapraszamy do składania artykułów do numeru specjalnego „Studia Periegetica” nr 1 (45) 2024 pod tytułem: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach.

Termin nadsyłania artykułów: 15 grudnia 2023 roku. Publikacja numeru: marzec 2024 roku.

Tematyka numeru obejmuje współczesne korzyści i problemy wynikające z kreowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej w ośrodkach miejskich. Ma on stanowić platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań naukowców i instytucji branżowych, prowadzonych w różnych aglomeracjach i metropoliach w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP