Data publikacji : 2016-06-30

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : doświadczenia Katedry Zarządzania Środowiskiem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa

Alla PakinaAbstrakt

Edukacja i oświata stały się obecnie kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju. Zasadnicza idea, która przyświecała Katedrze Zarządzania Środowiskiem, będącej jednostką Wydziału Geografii, wiąże się z faktem, że Ziemia jest jedynym znanym nam miejscem, na którym istnieje życie. W Katedrze Zarządzania Środowiskiem edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju opiera się na tradycji Wydziału i zawiera zarówno elementy geografii fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej. Program kształcenia podąża za szybkim tempem zmian zachodzących we współczesnym świecie - staje się coraz bardziej złożony i technicznie zaawansowany. Artykuł przybliża zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne aspekty kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanego w Katedrze Zarządzania Środowiskiem.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Rozwój zrównoważony, Zarządzanie środowiskiem, Edukacja ekologiczna, Szkolnictwo wyższeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Pakina, A. (2016). Edukacja dla zrównoważonego rozwoju : doświadczenia Katedry Zarządzania Środowiskiem Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa. Studia Periegetica, 15(1), 117–126. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/156

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP