Data publikacji : 2023-01-30

Turystyka w regionie małopolskim w czasie pandemii COVID-19

Abstrakt

Małopolska jest w skali kraju liderem ruchu turystycznego w ujęciu ilościowym, a także pod względem potencjału turystycznego i jego wykorzystania. Prowadzone od 2003 r. w Małopolsce badania ruchu turystycznego pozwalają na monitorowanie zmian, poznanie nie tylko wielkości ruchu, ale także jego struktury, głównych ośrodków emisji, celów przyjazdu, wykorzystywanej bazy noclegowej i środków transportu. Dla działań strategicznych i promocyjnych istotne jest badanie poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z wizyty w regionie. Wyniki badań pozwoliły również na ocenę wpływu pandemii Covid-19 na turystykę w tym regionie, co było celem pracy. W artykule opisano zmiany wielkości i struktury ruchu turystycznego, długości pobytu gości, celów przyjazdu, wydatków turystów oraz wpływów z turystyki. W czasie pandemii zmniejszeniu uległa liczba odwiedzających i wpływy z turystyki, ale odnotowano wzrost poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z wizyty.

Słowa kluczowe:

Małopolska, tourism potential, tourist traffic, COVID-19 pandemicSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Kruczek, Z., Borkowski, K., & Mazanek , L. (2023). Turystyka w regionie małopolskim w czasie pandemii COVID-19. Studia Periegetica, 37(1), 107–129. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9044

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP