Data publikacji : 2019-03-30

Możliwości i rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zrównoważonego rozwoju - przykład Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały

Volha KremlevaAlena JukhAbstrakt

W artykule omówiono cele edukacyjne, podejście do nauczania, podstawowe idee organizacyjne oraz konstrukcję innowacyjnego modelu kształcenia nauczycieli na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono także główne strategie uczenia się i metody dominacji, a także kryteria oceny wyników edukacyjnych. Zajęcia studentów są zorganizowane według pięcioelementowego modelu integrującego wiedzę, wartości, etykę, umiejętności i ocenę. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Rozwój zrównoważony, Kształcenie nauczycieli, Wykształcenie, KompetencjeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki


Zasady cytowania

Kremleva, V., & Jukh, A. (2019). Możliwości i rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania zrównoważonego rozwoju - przykład Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Studia Periegetica, 25(1), 87–94. https://doi.org/10.26349/st.per.0025.06

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP