Data publikacji : 2018-09-30

Zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego na Białorusi: studium przypadku

Volha KremlevaAlena JukhAbstrakt

W artykule przedstawiona została organizacja zintegrowanych działań w sferze edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, która jest uważana za jeden z najważniejszych form współpracy między białoruskimi uniwersytetami. Autor zwraca uwagę na największe sieci stowarzyszeń i uniwersytetów. Analizuje udział Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w krajowej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej poprzez budowanie i utrzymywanie rozległej sieci wzajemnych kontaktów. W artykule zwraca się uwagę na znaczenie realizacji priorytetowych kierunków działań wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju we współpracy z białoruskimi uczelniami. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Edukacja, Rozwój zrównoważony, Współpraca międzynarodowa, Szkolnictwo wyższeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Kremleva, V., & Jukh, A. (2018). Zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego na Białorusi: studium przypadku. Studia Periegetica, 23(3), 69–76. https://doi.org/10.26349/st.per.0023.05

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP