Data publikacji : 2018-09-30

Heurystyczna metoda jako wsparcie skutecznego uczenia się w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

Alena JukhVolha KremlevaAbstrakt

Przemiany gospodarcze i społeczne, jakie nastąpiły na Białorusi w ciągu ostatnich dziesięcioleci, doprowadziły do zmiany państwowego paradygmatu w edukacji, która polega na wzmocnieniu roli rozwoju osobistego i samorealizacji studentów. Przejście do nowych stosunków społeczno-ekonomicznych wiąże się z koniecznością rozwoju umiejętności przezwyciężania pojawiających się problemów i poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Pojawia się zatem potrzeba rozwijania zdolności twórczych przyszłych specjalistów. Coraz większego znaczenia nabiera problem wolności wyboru i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji w warunkach zachodzących zmian społecznych. W związku z tym innowacje w działalności edukacyjnej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają na celu zmianę osobistej postawy, kształcenie umiejętności odpowiedzialnego i niezależnego podejmowania decyzji przez przyszłych specjalistów. Jedną z metod zwiększających aktywność studentów w procesie edukacji i prowadzących do niezależności intelektualnej jest heurystyczna metoda nauczania. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Edukacja, Rozwój zrównoważony, Metody heurystyczne, Uczenie sięSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Jukh, A., & Kremleva, V. (2018). Heurystyczna metoda jako wsparcie skutecznego uczenia się w ramach edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Studia Periegetica, 23(3), 93–102. https://doi.org/10.26349/st.per.0023.07

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP