„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” są interdyscyplinarnym czasopismem naukowym o profilu ekonomicznym. Szeroki zakres tematyczny publikacji determinuje przenikanie się ekonomii, finansów, zarządzania, prawa, socjologii, bezpieczeństwa  i polityki  w wyznaczaniu specyfiki współczesnych procesów gospodarczych. Każdy numer czasopisma poświęcony jest odrębnej tematyce  i koncentruje się na aktualnych problemach społeczno-ekonomicznych. 

Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ISSN:
2719-6798
eISSN:
2719-6798
DOI:
10.5604/01.3001
  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • ERIH Plus
  • PBN
Dyscypliny:
  • ekonomia i finanse
MEiN 40 (2021)
Index Copernicus 100 (2021)
Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP