Data publikacji : 2019-12-30

Uczestnictwo w sieciach biznesowych a bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Alina CzaplaAbstrakt

Artykuł dotyczy barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w kontekście usieciowienia. Pokazuje, że powszechnie znane najbardziej uciążliwe bariery: wysokie podatki, duże koszty pracy oraz biurokrację należy uzupełnić o problemy z pozyskiwaniem pracowników, zaś najbardziej uciążliwą grupą barier są bariery administracyjno-prawne. Przynależność do sieci biznesowych ogranicza przede wszystkim uciążliwość barier rynkowych. Ponadto zwrócono uwagę, że postrzeganie barier przez przedsiębiorców jest bardzo zróżnicowane, nawet w przypadku firm działających w jednej sieci biznesowej, w tej samej branży, prowadzących ten sam rodzaj działalności.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Sieci przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Czapla, A. (2019). Uczestnictwo w sieciach biznesowych a bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe WSB W Poznaniu, 87(4), 13–27. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/znwsb/article/view/522

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP