Data publikacji : 2019-12-30

Dźwignie finansowe zmian strukturalnych w gospodarce w okresie przejściowym

Iryna PasinovychAbstrakt

W artykule przedstawiono ocenę nowoczesnej struktury gospodarki Ukrainy i czynniki, które wywołują jej dysproporcje. Konieczne zmiany strukturalne w gospodarce, będące efektem polityki strukturalnej państwa, są w pełni uzasadnione. Analiza wykazała, że ukraińskie podmioty gospodarcze znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, co utrudnia inwestycje i hamuje zmiany strukturalne. Oznacza to, że potrzebne są zachęty państwowe, aby możliwe było przeprowadzenie takich zmian w gospodarce i finansach. Wsparcie państwa powinno przyczynić się do zwiększenia potencjału finansowego podmiotów gospodarczych w celu wywarcia pozytywnego wpływu na gospodarkę.(abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Struktura gospodarki, Polityka strukturalna, Zmiany strukturalne, Pomoc finansowa, Wsparcie finansoweSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Pasinovych, I. (2019). Dźwignie finansowe zmian strukturalnych w gospodarce w okresie przejściowym. Zeszyty Naukowe WSB W Poznaniu, 87(4), 83–92. https://doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0087.06

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP