Data publikacji : 2023-01-24

Aplikacje turystyczne w ocenie użytkowników

Agata Balińska

https://orcid.org/0000-0002-8777-9955

Wioletta OlejniczakAbstrakt

Nieodłącznym elementem planowania wyjazdów stały się obecnie aplikacje mobilne. Zapewniają one podróżnym bieżący dostęp do wszystkich niezbędnych informacji z każdego miejsca na świecie. Głównym celem prezentowanego w artykule badania było uzyskanie informacji na temat znajomości aplikacji turystycznych oraz ich wykorzystania przez respondentów, a także ocena zadowolenia z ich funkcjonalności. Aby osiągnąć ten cel, po analizie dostępnych danych wtórnych przeprowadzono internetowe badanie ankietowe, na które odpowiedziało 300 respondentów w wieku nieprzekraczającym 35 lat. Ankieta składała się z 23 różnego typu pytań na temat dziewięciu popularnych aplikacji turystycznych. Zebrane informacje wykorzystano do obliczenia indeksu zadowolenia klienta (CSI) dla każdego respondenta. Z badania wynika, że częstotliwość korzystania z turystycznych aplikacji mobilnych w trakcie wyjazdów turystycznych oraz ich ocena są zróżnicowane w zależności od płci, wieku, poziomu wykształcenia respondentów oraz ich aktywności turystycznej przed pandemią.

Słowa kluczowe:

aplikacja mobilna, turystyka, funkcjonalność, satysfakcjaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zasady cytowania

Balińska, A., & Olejniczak, W. (2023). Aplikacje turystyczne w ocenie użytkowników. Studia Periegetica, 39(3), 23–38. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/354

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP