Data publikacji : 2019-09-30

Ekonomiczne i społeczne konsekwencje turystyki masowej w zarządzaniu miastem na przykładzie Poznania i Wrocławia

Józef KomorowskiBernadeta Hołderna-MielcarekAbstrakt

W artykule przedstawiono problematykę turystyki masowej w dużych miastach wobec dyskusji związanej z jej następstwami, w tym szczególnie zjawisk niekorzystnych dla jakości życia społeczności lokalnych. Zaprezentowane aspekty analizy stanowią przykład operacjonalizacji wskaźnikowego podejścia do oceny stanu turystyki masowej oraz wskazania jej ekonomicznych i społecznych konsekwencji w analizowanych miastach, Poznaniu i Wrocławiu. Wyniki analizy materiałów statystycznych i pogłębionego wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego wśród lokalnych ekspertów z zakresu turystyki pozwoliły sformułować wniosek, że orientacja na turystykę w zarządzaniu w mieście może stać się czynnikiem stymulującym pozytywne efekty ekonomiczne, a dostrzeganie wieloaspektowości jej oddziaływania na życie społeczne - przyczyniać się do tworzenia rozwiązań wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Słowa kluczowe:

Turystyka, Turystyka miejska, Zarządzanie miastem, Turystyka zrównoważona


Podobne artykuły

1 2 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Komorowski, J., & Hołderna-Mielcarek, B. (2019). Ekonomiczne i społeczne konsekwencje turystyki masowej w zarządzaniu miastem na przykładzie Poznania i Wrocławia. Studia Periegetica, 27(3), 27–43. https://doi.org/10.26349/st.per.0027.02

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP