Data publikacji : 2022-03-30

Bezpośrednie skutki pandemii COVID-19 dla turystyki wiejskiej w RPA

Christian M. RogersonJayne M. RogersonAbstrakt

Chociaż skutki pandemii COVID-19 były szeroko omawiane, istnieje dość ograni-czona liczba publikacji i badań dotyczących geograficznych skutków pandemii. Celem artykułu jest zbadanie bezpośredniego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę przestrzeni turystycz-nej w RPA, ze szczególnym uwzględnieniem jej konsekwencji dla turystyki w małych miastach i na obszarach wiejskich. W opracowaniu wykorzystano lokalną bazę danych turystycznych, w której gromadzone są informacje dotyczące działalności turystycznej wszystkich lokalnych władz miej-skich w kraju. Wyniki pokazują, że w 2020 r. nastąpiły zauważalne zmiany przestrzenne w aktyw-ności turystycznej. W wyniku pandemii rozwój turystyki, który do tej pory obejmował głównie wiodące miasta kraju, zatrzymał się i zaczął przejawiać oznaki recesji. Istnieją dowody na osłabie-nie dotychczasowej dominującej pozycji (w szczególności) głównych obszarów metropolitalnych w gospodarce turystycznej Republiki Południowej Afryki. Widoczna jest natomiast względna po-prawa koniunktury w turystyce w małych miastach i na obszarach wiejskich całej RPA.

Słowa kluczowe:

Republika Południowej Afryki, skutki COVID-19, geografia turystyki, turystyka wiejska, małe miastaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Rogerson, C. M., & Rogerson, J. M. (2022). Bezpośrednie skutki pandemii COVID-19 dla turystyki wiejskiej w RPA. Studia Periegetica, 37(1), 63–86. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.8579

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: journals@poznan.merito.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP