Data publikacji : 2023-01-24

Historia hoteli w RPA w czasach apartheidu: powstanie i ekspansja sieci hoteli Southern Sun w latach 1960-1983

Abstrakt

Chociaż hotele odgrywają kluczową rolę w międzynarodowej gospodarce tury-stycznej, prace poświęcone tej tematyce stanowią jedynie niewielki wycinek badań prowadzo-nych w dziedzinie turystyki. Autorzy zwracają przy tym uwagę na fakt, że większość tych badań skupia się na współczesności. W odróżnieniu od nich, korzystając ze źródeł archiwalnych, auto-rzy analizują powstawanie i ekspansję wiodącej sieci hoteli, Southern Sun Hotels, w kontekście zmieniającego się i wymagającego otoczenia biznesowego dla rozwoju turystyki w RPA w czasach apartheidu. Przedstawiona analiza dotyczy okresu charakteryzującego się rosnącą izolacją RPA na arenie międzynarodowej oraz początkami bojkotów i sankcji. Artykuł stanowi wkład w badania na temat historii hoteli i coraz obszerniejszej literatury poświęconej wpływowi sankcji na przemysł turystyczny i przedsiębiorstwa turystyczne. Autorzy przekonują, że wzrostowi i ekspan-sji hoteli Southern Sun sprzyjało środowisko biznesowe, wspierane przez aparat apartheidu w do-bie rosnącej międzynarodowej izolacji RPA i nakładanych sankcji. Po początkowej ekspansji sieci Southern Sun w segmencie hoteli wypoczynkowych i biznesowych, nowy ważny rozdział w jej historii nastąpił wraz z utworzeniem Bantustanów i otwarciem sieci kurortów-kasyn.      


Inne teksty tego samego autora


Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Zasady cytowania

Rogerson, C. M., & Rogerson , J. M. (2023). Historia hoteli w RPA w czasach apartheidu: powstanie i ekspansja sieci hoteli Southern Sun w latach 1960-1983. Studia Periegetica, 39(3), 39–58. Pobrano z https://journals.wsb.poznan.pl/index.php/sp/article/view/355

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu WSB Merito
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: wydawnictwo@wsb.poznan.pl
Uczelnia
Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
tel.: 61 655 33 33, fax 61 655 32 27
O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet WSB Merito / WSB Merito University
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP